Ομαδικά Σχέδια

Η Εθνική με σύγχρονα και ευέλικτα Ομαδικά σχέδια είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες ενός σύγχρονου οργανισμού σε σχέση με:

 • την Υγεία των Υπαλλήλων του
 • την Ασφαλιστική Κάλυψη των εργαζομένων
 • την Συνταξιοδότηση τους
 • την Ασφάλιση των Στελεχών του Οργανισμού
Πυρός και Συναφών Κινδύνων

Με ολοκληρωμένα σχέδια η Εθνική προσφέρει την αναγκαία κάλυψη για τα υποστατικά μιας επιχείρησης σε σχέση με τους κινδύνους:

 • Φωτιάς
 • Σεισμού
 • Έκρηξης
 • Σκάσιμο ή υπερχείλιση υδατοδεξαμενών, συσκευών ή σωλήνων
 • Κακόβουλης ζημιάς
 • Θύελλας – Καταιγίδας
 • Πλημμύρας
 • Πρόσκρουσης, πτώσης αεροσκαφών
 • Στάσης και Απεργιών, Οχλαγωγίες και Πολιτικές Ταραχές
 • Κλοπής
Ασφάλιση στόλων οχημάτων

Με ειδικά τιμολόγια που προβλέπουν πραγματικές εκπτώσεις ασφαλίστρων η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει ολόκληρη τη σειρά των εξειδικευμένων ασφαλιστικών της σχεδίων για την κάλυψη του στόλου των αυτοκινήτων μιας επιχείρησης εμπορικών και επιβατηγών.

Ευθύνη Εργοδότη

Το Συμβόλαιο Ευθύνης Εργοδότη καλύπτει την νομική ευθύνη του  ασφαλισμένου (ατόμου ή εταιρίας) για σωματικές βλάβες, θανάτους ή ασθένειες στους υπαλλήλους του συνέπεια του ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τους, στους τόπους εργασίας τους ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτελούν την εργασία τους κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη τους.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης (ασφάλεια έναντι τρίτων) προνοεί ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες, θάνατο, απώλεια ζημιά ή καταστροφή σε περιουσία τρίτων που προκαλείται στούς χώρους της εργασίας ή των υπό κατασκευή έργων της επιχείρησης, της οικοδομής ή τα υποστατικά του ασφαλισμένου τα οποία έχει στην κατοχή του ή εξασκεί σ΄αυτά σχετικό έλεγχο.

Προνομιακή Ασφάλιση Καταστήματος

Ένα ομαδοποιημένο ασφαλιστικό πακέτο που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία για το κατάστημα μιας επιχείρησης.

Σε ένα ομαδοποιημένο πακέτο προσφέρονται καλύψεις:

 • Πυρός και Ειδικών Κινδύνων
 • Κλοπής
 • Ασφάλεια Χρημάτων
 • Αστική Ευθύνη
 • Ευθύνη Εργοδότη
 • Ευθύνη Προϊόντων
 • Απώλεια κερδών
 • Υαλοπίνακες – Πινακίδες
 • Εμπορεύματα σε μεταφορά
Προνομιακή Ασφάλιση Γραφείου

Ένα προηγμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για τον επαγγελματικό χώρο του σύγχρονου επαγγελματία.
Σε ένα ομαδοποιημένο πακέτο προσφέρονται οι καλύψεις:

 • Πυρός και ειδικών κινδύνων
 • Κλοπής
 • Ασφάλεια Χρημάτων
 • Αστική Ευθύνη
 • Ευθύνη Εργοδότη
 • Απώλεια κερδών
 • Υαλοπίνακες – Πινακίδες
Επαγγελματική Ευθύνη

Με εξειδικευμένα ασφαλιστικά σχέδια η Εθνική προστατεύει το σύγχρονο επαγγελματία σε σχέση με την ευθύνη του προς τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις τόσο του ίδιου όσο και συνεργατών του κατά την άσκηση της δραστηριότητας του.

Δικηγόροι, Λογιστές, Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες αλλά και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών μπορούν να βρούν το κατάλληλο σχέδιο για την προστασία της επαγγελματικής τους ζωής.

Ασφάλιση ``Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου`` (C.A.R.)

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου και/ή στις δομικές μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του εκάστοτε έργου, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων προσφέρει την πιο περιεκτική μορφή κάλυψης για τους κινδύνους που διαλαμβάνει η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου.

Ομαδικό Σχέδιο Υγείας Μικρών Επιχειρήσεων

Ένα σχέδιο ειδικά σχεδιασμένο για την κάλυψη των αναγκών υγείας του προσωπικού ενός γραφείου που συνήθως ο αριθμός τους δεν επιτρέπει την προσφορά κάλυψης κάτω από ένα συνηθισμένο ομαδικό ασφαλιστικό σχέδιο.

Προσωπικά Ατυχήματα

Το Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, στην περίπτωση Θανάτου, Μόνιμης ανικανότητας, Προσωρινής ολικής ανικανότητας, ή να τον αποζημιώσει για ιατρικά έξοδα που χρειάστηκαν ως αποτέλεσμα του ατυχήματος

Ο κύριος σκοπός λοιπόν της Ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων είναι να αποζημιώσει μια οικονομική απώλεια η οποία προκαλείται από ένα ατύχημα με βάση πάντοτε τους όρους του συμβολαίου και των ασφαλισμένων ποσών που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων.