Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/03/2019 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,867 1,778
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,052 2,907
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 0,993 0,946
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 5,888 5,608
Balanced Fund 1,063 1,012
Aggresive Fund 1,045 0,995
Conservative Fund 0,941 0,896

image_pdfimage_print