Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/12/2019 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,866 1,777
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,584 3,413
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,061 1,010
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 6,340 6,038
Balanced Fund 1,056 1,006
Aggresive Fund 1,080 1,029
Conservative Fund 0,919 0,875