Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/07/2020 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,859 1,770
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,632 3,459
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,050 1,000
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 5,997 5,711
Balanced Fund 1,057 1,007
Aggresive Fund 0,995 0,948
Conservative Fund 0,914 0,870