Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/01/2019 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,867 1,778
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 2,973 2,831
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 0,986 0,939
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 5,799 5,523
Balanced Fund 1,063 1,012
Aggresive Fund 1,029 0,980
Conservative Fund 0,943 0,898

image_pdfimage_print