Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/10/2019 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,866 1,777
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,728 3,550
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,087 1,035
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 6,355 6,052
Balanced Fund 1,065 1,014
Aggresive Fund 1,059 1,009
Conservative Fund 0,937 0,892