Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 29/02/2021 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,851 1,763
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,852 3,669
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,097 1,045
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 6,364 6,061
Balanced Fund 1,084 1,032
Aggresive Fund 1,109 1,056
Conservative Fund 0,906 0,863