Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/07/2019 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,866 1,777
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,527 3,359
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,056 1,006
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 6,325 6,024
Balanced Fund 1,064 1,013
Aggresive Fund 1,064 1,013
Conservative Fund 0,938 0,893