Εναρμονισμό με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκπαιδευτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας και αφορούσαν το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.

Το Διοικητικό Προσωπικό και οι Συνεργάτες μας ενημερώθηκαν για τον Κανονισμό μέσα από ενέργειες όπως:
1. Γνωριμία με τον Κανονισμό μέσα από διάφορες έγγραφες ενημερώσεις
2. Δημιουργία ειδικού εγχειρίδιου για καθοδήγηση και επεξεργασία του Κανονισμού
3. Εκπαιδευτικές συναντήσεις για την ανάλυση του Κανονισμού
4. Πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού στις καθημερινές μας εργασίες

Η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου αποδεικνύει στην πράξη την απαιτούμενη επιμέλεια, παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών της.