Ομαδικά Προγράμματα

Η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) μέσα από τα σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα που διαθέτει στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, είναι σε θέση να προσφέρει καλύψεις που προσαρμόζονται ακριβώς στα μέτρα της κάθε σύγχρονης επιχείρησης και των ανθρώπων της.

Πυρός και Συναφών Κινδύνων

Με ολοκληρωμένα προγράμματα η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) προσφέρει την αναγκαία κάλυψη για τα υποστατικά μιας επιχείρησης σε σχέση με τους κινδύνους Φωτιάς, Σεισμού, Έκρηξης κ.α.

Ασφάλιση Στόλων Οχημάτων

Με ειδικά τιμολόγια που προβλέπουν πραγματικές εκπτώσεις ασφαλίστρων η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) προσφέρει ολόκληρη τη σειρά των εξειδικευμένων ασφαλιστικών της προγραμμάτων, για την κάλυψη του στόλου των αυτοκινήτων μιας επιχείρησης εμπορικών και επιβατηγών.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης (ασφάλεια έναντι τρίτων) προνοεί ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες, θάνατο, απώλεια ζημιά ή καταστροφή σε περιουσία τρίτων που προκαλείται στους χώρους της εργασίας ή των υπό κατασκευή έργων της επιχείρησης, της οικοδομής ή τα υποστατικά του ασφαλισμένου τα οποία έχει στην κατοχή του ή εξασκεί σ΄αυτά σχετικό έλεγχο.

Προνομιακή Ασφάλιση Γραφείου & Καταστήματος

Στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) γνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας και με την πολυετή τεχνογνωσία μας, μπορούμε να προσφέρουμε ιδανικές λύσεις για την ασφαλιστική προστασία κάθε επιχείρησης.

Επαγγελματική Ευθύνη

Με εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) προστατεύει το σύγχρονο επαγγελματία σε σχέση με την ευθύνη του προς τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις τόσο του ίδιου όσο και των συνεργατών του κατά την άσκηση της δραστηριότητας του.

Ασφάλιση «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου» (C.A.R.)

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου και/ή στις δομικές μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του εκάστοτε έργου, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου.