Ομαδικά Σχέδια

Η Εθνική Ασφαλιστική μέσα από τα σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα που διαθέτει στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, είναι σε θέση να προσφέρει καλύψεις που προσαρμόζονται ακριβώς στα μέτρα της κάθε σύγχρονης επιχείρησης και των ανθρώπων της, προσφέροντας τους την διασφάλιση που χρειάζονται για την Ασφαλιστική Κάλυψη των εργαζομένων, την Ασφάλιση των Στελεχών του Οργανισμού κ.α.

Η Εθνική με σύγχρονα και ευέλικτα Ομαδικά σχέδια είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες ενός σύγχρονου οργανισμού σε σχέση με:

Πυρός και Συναφών Κινδύνων

Με ολοκληρωμένα σχέδια η Εθνική προσφέρει την αναγκαία κάλυψη για τα υποστατικά μιας επιχείρησης σε σχέση με τους κινδύνους:

  • Φωτιάς
  • Σεισμού
  • Έκρηξης
  • Σκάσιμο ή υπερχείλιση υδατοδεξαμενών, συσκευών ή σωλήνων
  • Κακόβουλης ζημιάς
  • Θύελλας – Καταιγίδας
  • Πλημμύρας
  • Πρόσκρουσης, πτώσης αεροσκαφών
  • Στάσης και Απεργιών, Οχλαγωγίες και Πολιτικές Ταραχές
  • Κλοπής

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.

Ασφάλιση στόλων οχημάτων

Με ειδικά τιμολόγια που προβλέπουν πραγματικές εκπτώσεις ασφαλίστρων η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει ολόκληρη τη σειρά των εξειδικευμένων ασφαλιστικών της σχεδίων για την κάλυψη του στόλου των αυτοκινήτων μιας επιχείρησης εμπορικών και επιβατηγών.


Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών κάντε κλικ εδώ

Ευθύνη Εργοδότη

Το Συμβόλαιο Ευθύνης Εργοδότη καλύπτει την νομική ευθύνη του  ασφαλισμένου (ατόμου ή εταιρίας) για σωματικές βλάβες, θανάτους ή ασθένειες στους υπαλλήλους του συνέπεια του ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τους, στους τόπους εργασίας τους ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτελούν την εργασία τους κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη τους.

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης (ασφάλεια έναντι τρίτων) προνοεί ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες, θάνατο, απώλεια ζημιά ή καταστροφή σε περιουσία τρίτων που προκαλείται στους χώρους της εργασίας ή των υπό κατασκευή έργων της επιχείρησης, της οικοδομής ή τα υποστατικά του ασφαλισμένου τα οποία έχει στην κατοχή του ή εξασκεί σ΄αυτά σχετικό έλεγχο.

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.

Προνομιακή Ασφάλιση Καταστήματος

Ένα ομαδοποιημένο ασφαλιστικό πακέτο που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία για το κατάστημα μιας επιχείρησης.

Σε ένα ομαδοποιημένο πακέτο προσφέρονται καλύψεις:

 • Πυρός και Ειδικών Κινδύνων
 • Κλοπής
 • Ασφάλεια Χρημάτων
 • Αστική Ευθύνη
 • Ευθύνη Εργοδότη
 • Ευθύνη Προϊόντων
 • Απώλεια κερδών
 • Υαλοπίνακες – Πινακίδες
 • Εμπορεύματα σε μεταφορά

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.

Προνομιακή Ασφάλιση Γραφείου

Ένα προηγμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για τον επαγγελματικό χώρο του σύγχρονου επαγγελματία.
Σε ένα ομαδοποιημένο πακέτο προσφέρονται οι καλύψεις:

 • Πυρός και ειδικών κινδύνων
 • Κλοπής
 • Ασφάλεια Χρημάτων
 • Αστική Ευθύνη
 • Ευθύνη Εργοδότη
 • Απώλεια κερδών
 • Υαλοπίνακες – Πινακίδες

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.

Επαγγελματική Ευθύνη

Με εξειδικευμένα ασφαλιστικά σχέδια η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) προστατεύει το σύγχρονο επαγγελματία σε σχέση με την ευθύνη του προς τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις τόσο του ίδιου όσο και των συνεργατών του κατά την άσκηση της δραστηριότητας του.

Δικηγόροι, Λογιστές, Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες αλλά και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών μπορούν να βρούν το κατάλληλο σχέδιο για την προστασία της επαγγελματικής τους ζωής.

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.

Ασφάλιση ``Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου`` (C.A.R.)

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου και/ή στις δομικές μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του εκάστοτε έργου, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων προσφέρει την πιο περιεκτική μορφή κάλυψης για τους κινδύνους που διαλαμβάνει η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου.

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.

Ομαδικό Smart Health

Ομάδες ατόμων που είναι ενταγμένα στα ίδια σύνολα, όπως επιχειρήσεις, σύλλογοι, σύνδεσμοι μπορούν να συνάψουν ομαδική ασφάλιση, για να απολαμβάνουν τα προνόμια που τους προσφέρει ένα τέτοιο σχέδιο.

Το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας στις μέρες μας αποτελεί ένα προνόμιο από πλευράς κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να ανταμείψει το προσωπικό της ή να προσελκύσει νέο προσωπικό με ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων, παρέχοντας ένα πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας που διαμορφώνεται ανάλογα, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας ασφάλισης, με ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων.


Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών κάντε κλικ εδώ

Ομαδικό Σχέδιο Υγείας Μικρών Επιχειρήσεων

Το να αξιοποιείται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό μίας αναπτυσσόμενης επιχείρησης είναι ο πρωταρχικός στόχος κάθε εταιρίας.  Είναι πολύ σημαντικό οι υπάλληλοι της να νιώθουν ότι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και ότι αυτό ανταποδίδεται από τον εργοδότη φροντίζοντας για την καλή τους υγεία.

Η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ, προσφέρει ένα ασφαλιστικό σχέδιο ειδικά διαμορφωμένο για την κάλυψη των αναγκών υγείας μίας μικρής ομάδας  προσωπικού ενός γραφείου ή μίας επιχείρησης, που συνήθως ο συνολικός αριθμός εργαζομένων είναι τουλάχιστον 3 άτομα και που ως συνήθως τέτοια κάλυψη δεν προσφέρεται μέσω του Ομαδικού Σχεδίου Υγείας Smart Health.


Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών κάντε κλικ εδώ

Προσωπικά Ατυχήματα

Το Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, στην περίπτωση Θανάτου, Μόνιμης ανικανότητας, Προσωρινής ολικής ανικανότητας, ή να τον αποζημιώσει για ιατρικά έξοδα που χρειάστηκαν ως αποτέλεσμα του ατυχήματος

Ο κύριος σκοπός λοιπόν της Ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων είναι να αποζημιώσει μια οικονομική απώλεια η οποία προκαλείται από ένα ατύχημα με βάση πάντοτε τους όρους του συμβολαίου και των ασφαλισμένων ποσών που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων.

Για να βρείτε όλα τα Έγγραφα Πληροφοριών των Γενικών Ασφαλίσεων κάντε κλικ εδώ.