Στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) γνωρίζουμε τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας και με την τεχνογνωσία μας, προσφέρουμε δύο εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης Κοινόκτητων Οικοδομών.

 • Προνομιακή Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών
 • Προνομιακή Ασφάλιση Διαμερισμάτων

Επωφεληθείτε του ασφαλιστικού προγράμματος Κοινόκτητων Οικοδομών και προστατέψτε την πολυκατοικία που στεγάζεστε. Επίσης μπορείτε να ασφαλίσετε και το δικό σας διαμέρισμα, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Προνομιακή Ασφάλιση Διαμερισμάτων.

Προνομιακή Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών

Η Διαχειριστική Επιτροπή μίας Κοινόκτητης Οικοδομής, υποχρεούται βάση της νομοθεσίας Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας να διασφαλίσει την ασφάλεια της οικοδομής της, έναντι Φωτιάς & Λοιπών Κινδύνων.

Στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) έχουμε σχεδιάσει και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, με στόχο να προστατέψουμε την Κοινόκτητη Οικοδομή, ανεξαρτήτου μεγέθους & αξίας.

Προαιρετικά Ωφελήματα Για Ενίσχυση Του Προγράμματος
 • Επέκταση Xρόνου Aκατοίκητης Mονάδας
 • Αποθήκευση Εύφλεκτων Υλικών
 • Εργασίες Ανακαίνισης ή Επέκτασης Κτιρίου
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
 • Κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη
Προνομιακή Ασφάλιση Διαμερισμάτων

Η Προνομιακή Ασφάλιση Διαμερισμάτων έχει σχεδιαστεί με στόχο την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη διαμερίσματος μίας Κοινόκτητης Οικοδομής και προσφέρεται ως συμπληρωματική παροχή του προγράμματος Προνομιακής Ασφάλισης Κοινόκτητων Οικοδομών. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να καλυφθούν οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.α., που αποτελούν μέρος μίας Κοινόκτητης Οικοδομής.

Προαιρετικά Ωφελήματα Για Ενίσχυση Του Προγράμματος
 • Επέκταση Xρόνου Aκατοίκητου Διαμερίσματος
 • Κάλυψη Κλοπής Χωρίς Παραβίαση
 • Αποθήκευση Εύφλεκτων Υλικών
 • Εργασίες Ανακαίνισης Διαμερίσματος
 • Αξιοποίηση Υπηρεσίας Φροντίδας Κατοικίας
Σημαντική Σημείωση

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο περιγραφή της κάλυψης που παρέχεται στα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο και μόνο εκφράζει την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με ένα από τους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές ή απευθυνθείτε στα κεντρικά μας γραφεία στο τηλ. 22841000.