Ποιοι Είμαστε

Η Εθνική Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της “Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου” Λτδ και της “Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου” Λτδ και εδρεύει στη Λευκωσία, όπου έχει και τα κεντρικά της Γραφεία. Η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει τα απαράμιλλης ποιότητας ασφαλιστικά της προϊόντα στους κατοίκους της Κύπρου αξιοποιώντας ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο Ασφαλιστικών Συμβούλων και Αντιπροσώπων.

Με αποθεματικά που αγγίζουν τα 71.600.000 €, όγκο ιδίων κεφαλαίων που ξεπερνά τα 19.900.000 € και Σύνολο Ενεργητικού που υπερβαίνει τα 96.000.000 €, η Εθνική Ασφαλιστική αποπνέει σοβαρότητα και κύρος, εξυπηρετώντας περισσότερους από 30.000 πελάτες και ακολουθώντας μια σταθερά ανοδική πορεία.

Η Εταιρία Σήμερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στην Κύπρο, βρίσκεται σε συνεχή ροή ανάπτυξης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ενέργειες που οδηγούν σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της. Αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργεί η ύπαρξη συνεργασιών, μέσα από την συνεργασία της με την ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ, καθώς και η συστηματική ανάπτυξη δραστηριοτήτων bancassurance, της δίνουν σημαντικό προβάδισμα στο χώρο.

Ως Εταιρία στηρίζει την ανάπτυξη ευέλικτων, οργανωμένων και με πλήρη υποστήριξη ομάδων ασφαλιστικών συμβούλων, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου,  που είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με κάθε έκφραση της δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Με την υποδομή, τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία από τη μητρική εταιρία στην Ελλάδα και πίστη στις δυνατότητες των δικών της δυνάμεων η Εταιρία χαράζει μια πορεία γεμάτη υποσχέσεις για το μέλλον.

Εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες υποστήριξης που της προσφέρει η Μητρική της Εταιρία, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σωστά το απαιτητικό, ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην περιοχή της.  Προσβλέποντας με αισιοδοξία στο μέλλον, στοχεύει στο να αποτελέσει τη σωστή βάση υλοποίησης των μακροπρόθεσμων σχεδίων της Εθνικής Ασφαλιστικής στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ και Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ απαρτίζεται από τους:

Σταύρο Κωνσταντά

Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος (από 7/2/2011)

Ελευθέριο Βασιλείου

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος (από 31/1/2013)

Αγγελική Σκανδαλιάρη

Μη εκτελεστικό μέλος (από 28/9/2018)

Χριστόδουλο Χριστοδούλου

Μη εκτελεστικό μέλος (από 30/8/2017)

Σταύρο Καραγρηγορίου

Μη εκτελεστικό μέλος (από 17/5/2016)

Χριστόφορο Λούτσιο

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος (από 23/4/2019)

Ανδρέα Θεοφάνους

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος (από 13/3/2017)

Άντρη Καραϊσκάκη

Γραμματέας (από 31/1/2013)