Διαχείριση Αιτιάσεων (Παραπόνων)

Είναι πιθανό να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες να αισθάνεστε ότι το ασφαλιστήριο σας δεν σας εξυπηρετεί ή η ποιότητα της εξυπηρέτησης ή των υπηρεσιών που σας παρέχουμε δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας. Επειδή στόχος μας είναι πάντα η συνεχής βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχουμε αλλά και η ανταπόκρισή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα διάφορα θέματα που αναφύονται στη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρία, δώστε μας την ευκαιρία να βελτιώνουμε το επίπεδο της ανταπόκρισής μας υποβάλλοντας μας τυχόν παράπονα που έχετε.

Για το σκοπό αυτό σας παραθέτουμε σχετικό Έντυπο Υποβολής Παραπόνων το οποίο θα πρέπει να συμπληρώστε και να το αποστείλετε άμεσα κοντά μας, για την διερεύνηση του παραπόνου σας είτε απευθείας μέσω της ιστοσελίδας μας ή εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και αφού το συμπληρώσετε να το αποστείλετε μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, είτε μέσω φαξ, είτε ταχυδρομικώς, ή και να το παραδώσετε σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα μας ή στους αντιπροσώπους μας. Το σχετικό έντυπο μπορείτε εκτός από την ιστοσελίδα μας να το προμηθευτείτε από οποιοδήποτε υποκατάστημα μας ή Ασφαλιστικό μας Αντιπρόσωπο.

Πατήστε εδώ για την λήψη του Εντύπου Υποβολής Παραπόνων, επιταχύνοντας την διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου σας.
Αν οι πιο πάνω τρόποι δεν σας βολεύουν, μπορείτε εναλλακτικά να εκφράσετε το παράπονο σας με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

Τηλεφωνώντας μας στο 00 357 22841801

Με γραπτή επιστολή μέσω φαξ στο 00 357 22841046, με θέμα Υπηρεσία Αιτιάσεων Παραπόνων
Μέσω γραπτής επιστολής στη ταχυδρομική διεύθυνση Ιφιγενείας 7, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία, ή Τ.Κ. 16272 2087 Στρόβολος, Λευκωσία, με θέμα Υπηρεσία Αιτιάσεων Παραπόνων

Με ηλεκτρονική επικοινωνία στη διεύθυνση info@ethnikiinsurance.com, με θέμα Υπηρεσία Αιτιάσεων Παραπόνων

Για την γραπτή σας επικοινωνία θα πρέπει απαραίτητα, να αναφέρετε τα πιο κάτω σημεία:

  • Ονοματεπώνυμο αιτιώμενου
  • Στοιχειά επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κτλ
  • Περιγραφή αιτίασης

Επιβεβαίωση λήψη του παραπόνου σας

Με την παραλαβή του παραπόνου σας, θα σας αποστείλουμε εντός δύο εργάσιμων ημερών σχετική επιστολή στην οποία θα επιβεβαιώνουμε τη λήψη του παραπόνου σας και θα σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία διερεύνησής του.

Το παράπονό σας θα διερευνηθεί από τη λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων της Εταιρίας μας. Το προσωπικό αυτής της λειτουργίας είναι εξειδικευμένο σε θέματα διερεύνησης παραπόνων και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Διαδικασία χειρισμού που ακολουθεί η Εταιρίας μας, με την παραλαβή του παραπόνου σας

Μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες θα λάβετε γραπτή επιστολή που θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της διερεύνησης και τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε σαν Εταιρία σχετικά με το παράπονο το οποίο υποβάλατε.

Αν και προσπαθούμε όσο μπορούμε να απαντούμε όλα τα παράπονα εντός 15 ημερών, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν καθίσταται δυνατό, λόγο π.χ. της πολυπλοκότητας του παραπόνου.

Σε περίπτωση όπου χρειάζεται περισσότερος χρόνος από τις 15 εργάσιμες μέρες για διευθέτηση του παραπόνου σας, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα γραπτώς και θα σας εξηγήσουμε τους λόγους που προκάλεσαν την καθυστέρηση μας.

Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα

Οι Εταιρίες με την επωνυμία «Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ» και «Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ» [εφεξής από κοινού η «Εταιρεία»], με έδρα επί της οδού Ιφιγενείας 7, 2007 Στρόβολος Λευκωσία, είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία από κοινού υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο λήψης και διαχείρισης των Αιτιάσεων.

Σκοπός επεξεργασίας: Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η διαχείριση των αιτιάσεων παραπόνων σας και η εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς έγκειται στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας να δέχεται και να απαντά στα αιτήματα/παράπονα των πελατών της ή/και τρίτων.

Κατηγορίες Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι το σύνολο της πληροφορίας που περιλαμβάνεται στην αίτησή σας καθώς και σε οιοδήποτε συνοδευτικό έγγραφο μας προσκομίσετε.

Παραλήπτες των δεδομένων σας: Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας στις εποπτικές αρχές, σε συνεργάτες και πράκτορές μας όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας.

Χρόνος διατήρησης: Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στην Εταιρεία μας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας, και θα εν συνεχεία θα καταστραφούν εκτός και αν άλλως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή για την προάσπιση των εννόμων αξιώσεών μας.

Τα δικαιώματά σας: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδο­μέ­να που τηρεί η Εταιρεία, το δικαίωμα να προβάλετε οποτεδήποτε αντίρρηση για την επεξεργασία τους, για διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε αποστέλλοντας μήνυμα στην Εται­ρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@ethnikiinsurance.com