Πυρός και Συναφών Κινδύνων

Με ολοκληρωμένα προγράμματα η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) προσφέρει την αναγκαία κάλυψη για τα υποστατικά μιας επιχείρησης σε σχέση με τους κινδύνους:

  • Φωτιάς
  • Σεισμού
  • Έκρηξης
  • Σκάσιμο ή υπερχείλιση υδατοδεξαμενών, συσκευών ή σωλήνων
  • Κακόβουλης ζημιάς
  • Θύελλας – Καταιγίδας
  • Πλημμύρας
  • Πρόσκρουσης, πτώσης αεροσκαφών
  • Στάσης και Απεργιών, Οχλαγωγίες και Πολιτικές Ταραχές
  • Κλοπής
Σημαντική Σημείωση

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο περιγραφή της κάλυψης που παρέχεται στα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο και μόνο εκφράζει την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με ένα από τους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές ή απευθυνθείτε στα κεντρικά μας γραφεία στο τηλ. 22841000.