Απόδοση Active Cash Fund

Η αξία του Active Cash Fund στις 30/09/2021 ανέρχεται σε €100,950.16 

Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή –0,65% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (30/07/2004) 0,16%

Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2021 έχει ως εξής:

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
OFFER PRICE
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ
BID PRICE
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1,852 1,764 -0,05%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1,851 1,763 -0,05%
ΜΑΡΤΙΟΣ 1,850 1,762 -0,05%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1,849 1,761 -0,05%
ΜΑΙΟΣ 1,848 1,760 -0,05%
ΙΟΥΝΙΟΣ 1,847 1,759 -0,05%
ΙΟΥΛΙΟΣ 1,846 1,758 -0,05%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1,845 1,757 -0,05%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1,844 1,756 -0,05%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ