Απόδοση Conservative

Η αξία του Συντηρητικού Ταμείου (Conservative Fund) στις 30/09/2021 ανέρχεται σε €968,276.30

Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή 1,09% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (31/12/2015) -2,01%.

Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2021 έχει ως εξής:

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
OFFER PRICE
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ
BID PRICE
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0,920 0,876 -0,76%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,906 0,863 -1,52%
ΜΑΡΤΙΟΣ 0,925 0,881 2,10%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0,926 0,882 0,11%
ΜΑΙΟΣ 0,932 0,888 0,65%
ΙΟΥΝΙΟΣ 0,938 0,893 0,64%
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,938 0,893 0,00%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,946 0,901 0,85%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0,927 0,883 -2,01%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ