Αποδόση Επενδυτικού Ταμείου Εθνικής

Η αξία του Επενδυτικού Ταμείου Εθνικής στις 30/09/2021 ανέρχεται σε €15,991,133.37

Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή 3,47% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (31/03/1995) 5,08%

Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2021 έχει ως εξής:

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
OFFER PRICE
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ
BID PRICE
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6,347 6,045 -1,63%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6,364 6,061 0,27%
ΜΑΡΤΙΟΣ 6,401 6,096 0,58%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 6,330 6,029 -1,11%
ΜΑΙΟΣ 6,403 6,098 1,15%
ΙΟΥΝΙΟΣ 6,444 6,137 0,64%
ΙΟΥΛΙΟΣ 6,524 6,213 1,24%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6,511 6,201 -0,20%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6,345 6,043 -2,55%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ