Απόδοση Ταμείου Εγγυημένης Απόδοσης

Η αξία του Ταμείου Εγγυημένης Απόδοσης στις 30/09/2021 ανέρχεται σε €11,962,802.63

Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή -0,80% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (01/05/2001) 4,04%.

Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2021 έχει ως εξής:

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
OFFER PRICE
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ
BID PRICE
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4,001 3,810 -0,97%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3,852 3,669 -3,72%
ΜΑΡΤΙΟΣ 3,819 3,637 -0,86%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3,788 3,608 -0,81%
ΜΑΙΟΣ 3,799 3,618 0,29%
ΙΟΥΝΙΟΣ 3,847 3,664 1,26%
ΙΟΥΛΙΟΣ 3,860 3,676 0,34%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3,869 3,685 0,23%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3,721 3,544 -3,83%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ