Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης

Η αξία του Νέου Ταμείου Εγγυημένης Απόδοσης στις 30/09/2021 ανέρχεται σε €4,170,184.95

Το Ταμείο σημείωσε μεταβολή 0,09% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ παρουσιάζει μέση ετήσια μεταβολή από την έναρξή του (01/08/2015) 1,19%

Η απόδοση του κατά τη διάρκεια του 2021 έχει ως εξής:

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
OFFER PRICE
ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ
BID PRICE
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1,138 1,084 -0,96%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1,097 1,045 -3,60%
ΜΑΡΤΙΟΣ 1,087 1,035 -0,91%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1,083 1,031 -0,37%
ΜΑΙΟΣ 1,084 1,032 0,09%
ΙΟΥΝΙΟΣ 1,095 1,043 1,01%
ΙΟΥΛΙΟΣ 1,098 1,046 0,27%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1,099 1,047 0,09%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1,062 1,011 -3,37%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ