Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/01/2021 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,852 1,764
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 4,001 3,810
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,138 1,084
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 6,347 6,045
Balanced Fund 1,092 1,040
Aggresive Fund 1,086 1,034
Conservative Fund 0,920 0,876