Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/08/2021 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,845 1,757
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,869 3,685
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,099 1,047
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 6,511 6,201
Balanced Fund 1,094 1,042
Aggressive Fund 1,210 1,152
Conservative Fund 0,946 0,901