Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 30/06/2024 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,809 1,723
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 2,822 2,688
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 0,776 0,739
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 5,863 5,584
Balanced Fund 0,968 0,922
Aggressive Fund 1,200 1,143
Conservative Fund 0,868 0,827