Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 30/04/2021 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,849 1,761
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,788 3,608
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,083 1,031
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 6,330 6,029
Balanced Fund 1,083 1,031
Aggressive Fund 1,167 1,111
Conservative Fund 0,926 0,882