Τιμές Μετοχικών Μονάδων
Τελευταία Τιμή

 Οι τιμές των Μετοχικών Μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την τελευταία αποτίμησή τους στις 31/05/2021 είχαν ως εξής:

Επενδυτικό Ταμείο Τιμή Προσφοράς
(Offer Price)
Τιμή Εξαργύρωσης
(Bid Price)
Active Cash Fund 1,848 1,760
Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 3,799 3,618
Νέο Ταμείο Εγγυημένης Απόδοσης 1,084 1,032
Επενδυτικό Ταμείο Εθνική 6,403 6,098
Balanced Fund 1,074 1,023
Aggressive Fund 1,180 1,124
Conservative Fund 0,932 0,888