Προνομιακές Τιμές με Αξία Εθνικής
Home Insurance Discounts Final-min

Συνδυασμοί που σας παρέχουν δυνατότητα μεγαλύτερης εξοικονόμησης στα συμβόλαια Ολικής & Προνομιακής ασφάλισης κατοικίας, εφόσον διατηρείτε με την Εταιρεία μας ένα ακόμα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ξεκινώντας σήμερα νέο συμβόλαιο Ολικής ή Προνομιακής ασφάλισης κατοικίας, σας παρέχονται οι ακόλουθες επιλογές:

  • Εξοικονόμηση 10% για τον 1ο χρόνο και 20% για κάθε επόμενο χρόνο ασφάλισης.
  • Επιπλέον εξοικονόμηση 10% σε περίπτωση που έχετε εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με το προσωπικό σας τηλέφωνο.
  • Επιπρόσθετη εξοικονόμηση 10% εάν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κτιρίου είναι πέρα των €500.000.

Το μέγιστο ποσοστό εξοικονόμησης, σε κάθε χρόνο ασφάλισης, μπορεί να φτάσει μέχρι και 30%, επί της ισχύουσας τιμολόγησης της Εταιρείας για νέο συμβόλαιο Ολικής ή Προνομιακής ασφάλισης κατοικίας. Εξαιρούνται συμβόλαια που επωφελήθηκαν ή ήδη επωφελούνται άλλων προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα κεντρικό μας γραφεία στο τηλέφωνο 22841000 ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.