Balanced Fund

Το Ταμείο Balanced Fund (Ισορροπημένο Ταμείο) απευθύνεται σε πελάτες που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέσο επενδυτικό ρίσκο με την προσδοκια ικανοποιητικών αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  Το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κυρίως σε ομόλογα και προθεσμιακές καταθέσεις.  Σε μετοχές επενδύεται τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου θα πρέπει να κυμαίνεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Επενδύσης Ποσοστό %
 Χρεόγραφα, Ομόλογα και Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια 40-60%
 Μετρητά και άλλα Διαθέσιμα 40-60%
 Μετοχές και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 10-40%
Άλλες Επενδύσεις * 0-15%

* Commodities, Ακίνητη Περιουσία, Παράγωγα κλπ

Τηρουμένων των ποσοστιαίων αναλογιών που περιγράφονται πιο πάνω η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των Ταμείων κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς της στόχους.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να παρεκκλίνει βραχυπρόθεσμα από την προκαθορισμένη πολιτική όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι τέτοιες που απαιτούν μια διαφοροποιημένη πολιτική κατά την κρίση της Εταιρίας χωρίς όμως να επηρεάζεται η μακροπρόθεσμη επενυτική πολιτική.