Conservative Fund

Το Συντηρητικό Ταμείο (Conservative Fund) επιδιώκει σταθερή απόδοση κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα και προθεσμιακές καταθέσεις απευθυνόμενο σε πελάτες που επιδιώκουν χαμηλό επενδυτικό ρίσκο.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου θα πρέπει να κυμαίνεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Επενδύσεων  Ποσοστό %
Χρεόγραφα, Ομόλογα και Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια 30-70%
Μετρητά και άλλα Διαθέσιμα 30-70%
Μετοχές και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 0-30%
Άλλες Επενδύσεις * 0-10%

* Commodities, Ακίνητη Περιουσία, Παράγωγα κλπ

Τηρουμένων των ποσοστιαίων αναλογιών που περιγράφονται πιο πάνω η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των Ταμείων κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς της στόχους.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να παρεκκλίνει βραχυπρόθεσμα από την προκαθορισμένη πολιτική όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι τέτοιες που απαιτούν μια διαφοροποιημένη πολιτική κατά την κρίση της Εταιρίας χωρίς όμως να επηρεάζεται η μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική.