Επένδυση

Τα ασφαλιστικά προγράμματα Επενδυτικού τύπου που σας προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου), σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσετε κεφάλαιο για το μέλλον, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοποίηση των επενδυτικών δυνατοτήτων που προσφέρουν, μέσω της συστηματικής αποταμίευσης σε συνδυασμό με ασφαλιστική κάλυψη.

Τα προγράμματα τέτοιου τύπου είναι συνδεδεμένα με μονάδες (Unit Linked)  και αποτελούν μια μοντέρνα και ευέλικτη αντίληψη για το συνδυασμό μέσα στο ίδιο το συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης με συστηματική αποταμίευση και επένδυση.  Τα προγράμματα αυτά διαθέτουν βασικά χαρακτηριστικά τα οποία τα διαφοροποιούν από τα παραδοσιακά Ασφαλιστήρια Ζωής.

Το όφελος σας από την σύναψη τέτοιων προγραμμάτων,  που είναι και το βασικό σημείο υπεροχής των σχεδίων σε αντίθεση με τα κλασσικά, είναι τόσο η ευκρίνεια στην κατανομή του ασφαλίστρου όσο και σε θέματα ενημέρωσης για την πορεία της αξίας του συμβολαίου.

Επενδυτικού τύπου Ασφαλιστικά Προγράμματα:

  • Investment Plan
  • Life Plan
  • Money Maxx
  • Multi Plan
  • Investment Plus

Πίνακας προσφερόμενων καλύψεων των σχεδίων:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
INVESTMENT PLAN LIFE PLAN MONEY MAX MULTI PLAN INVESTMENT PLUS
Ελάχιστη διάρκεια ζωής σχεδίου 10 χρόνια Εφόρου ζωής 10 χρόνια 10 χρόνια 10 χρόνια
Το ασφαλισμένο ποσό επιλέγεται ανάλογα με το ετήσιο ασφάλιστρο και την ηλικία του ασφαλισμένου
Επιβάρυνση εξαγοράς (εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις ολικής εξαγοράς ¹) √¹ √¹ √¹
Το ύψος του επενδυόμενου ασφαλίστρου επιλέγεται ανάλογα με τη συχνότητα πληρωμής και την διάρκεια
Προσθήκη Συμπληρωματικών Ωφελημάτων*
Το συμβόλαιο μπορεί να επιδεχτεί αλλαγές**
Δικαίωμα αναθεώρησης ασφαλισμένου ποσού από την Εταιρεία
Δυνατότητα επιλογής επενδυτικής στρατηγικής με την συμμετοχή σε πέραν του ενός επενδυτικών ταμείων
Εγγυημένη απόδοση

ΣYΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ * ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ **
·Επιπρόσθετη Ασφαλιστική Κάλυψη

·Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.)

·Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.)

·Θάνατος από Ατύχημα (Θ.Α.)

·Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών (Α.Σ.Α.)

·Θάνατος από Ατύχημα και Ανικανότητα (Θ.Α.Α.)

·Ιατρικά Έξοδα από Ατύχημα (Ι.Ε.)

·Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Π.Ο.Α.)

·Ασφάλεια Εισοδήματος (Α.Ε.)

·Αλλαγές στο ασφάλιστρο

·Επιπρόσθετα εφάπαξ ασφάλιστρα

·Ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών

·Αυτόματη ποσοστιαία αύξηση ασφαλίστρου

·Αυτόματη πληρωμή ασφαλίστρου

·Επιλογή σύνταξης

·Επιλογή δεκαετούς παράτασης

Σημαντική Σημείωση:

(1) Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο απλή / σύντομη περιγραφή των αντίστοιχων συμβολαίων.  Το ασφαλιστήριο και το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και μόνο εκφράζουν την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και τις εξαιρέσεις αυτής.  Για το λόγο αυτό, πριν αγοράσετε οποιαδήποτε ασφάλιση, σας προτρέπουμε να ζητήσετε τα σχετικά έγγραφα από τα υποκαταστήματα μας ή τους ασφαλιστικούς μας αντιπροσώπους και αφού τα μελετήσετε, να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούν πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

(2) Πριν αγοράσετε ένα επενδυτικό προϊόν, θα πρέπει να μελετήσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα μας στη θέση https://www.ethnikiinsurance.com/investment_plan/investment/ και επιλέγοντας το σχέδιο που σας ενδιαφέρει. Το τυποποιημένο αυτό έγγραφο είναι σχεδιασμένο έτσι που να απαντά με σαφήνεια στις απορίες σας σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος του επενδυτικού προϊόντος που σας ενδιαφέρει και σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε με ευκολία επενδυτικά προϊόντα και να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.