Επένδυση

Μέσα από προσεκτικά μελετημένα επενδυτικά προγράμματα που συνδέονται με υγιή επενδυτικά ταμεία, διασφαλίζονται οι συνθήκες δημιουργίας κεφαλαίου για το μέλλον, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοποίηση των επενδυτικών δυνατοτήτων που προσφέρουν ασφαλιστικά προγράμματα αυτού του τύπου. Γνώμονας είναι πάντα η μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης με ελαχιστοποίηση του κόστους.

Τα επενδυτικού τύπου ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρει η Εταρεία είναι: