Πληρωμή Ασφαλίστρων

Η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) & η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) σας παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων σας, με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC Smart.

Ethniki Insurance (Cyprus) & Ethniki General Insurance (Cyprus) is accepting electronic online payments of your premium policies, with the security of business transactions provided by JCC.

Πληρωμές Γενικών Κλάδων / Payments for General Insurance

Πληρωμές Κλάδου Ζωής / Payments for Life Insurance

Πληρωμές Μηχανοκίνητων Οχημάτων / Payments for Motor Vehicles

Έντυπα για Εντολή Αυτόματης Χρέωσης