Πληρωμή Ασφαλίστρων

Η Εθνική Ασφαλιστική σας παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων σας, με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC Smart.

Ethniki Insurance facilitates the automation of payments of premium policies via the secure eletronic business transaction system of JCC Smart.

Γενικών Κλάδων / Payments for General Insurance

Κλάδου Ζωής / Payments for Life Insurance

Έντυπα για Εντολή Αυτόματης Χρέωσης