Σύνταξη

Σε όποια ηλικία και να βρισκόμαστε τώρα αυτή είναι ξεχωριστή και μοναδική, μπορεί η φάση της συνταξιοδότησης πολλές φορές να φαντάζει μακρινό μέλλον… τι γίνεται όμως όταν φτάσει η στιγμή αυτή; Ποια θα είναι η εξασφάλιση για την οποία είχαμε προνοήσει όταν ήμασταν γεροί και δυνατοί;

Η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) σε αυτή την όμορφη φάση της ζωής μας που προσδοκούμε την ηρεμία χωρίς υποχρεώσεις θα είναι εκεί για σένα, που έχεις προνοήσει να συνάψεις ένα από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα (εγγυημένης απόδοσης):

  • Pension Plan
  • Μικτή Σύνταξη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

PENSION PLAN

Ελάχιστη διάρκεια σχεδίου

10 χρόνια

Το ασφαλισμένο ποσό επιλέγεται ανάλογα με το ετήσιο ασφάλιστρο και την ηλικία του ασφαλισμένου

Επιβάρυνση εξαγοράς εφαρμόζεται

Προσθήκη Συμπληρωματικών Ωφελημάτων*

Το συμβόλαιο μπορεί να επιδεχτεί αλλαγές**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΜΙΚΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ελάχιστη διάρκεια σχεδίου

10 χρόνια

Το ασφαλισμένο ποσό επιλέγεται ανάλογα με το ετήσιο ασφάλιστρο και την ηλικία του ασφαλισμένου

Αξία εξαγοράς μετά τον 2ο χρόνο (10ετούς) ή μετά τον 3ο χρόνο εάν είναι μεγάλης διάρκειας

Μετατροπή ασφαλιστηρίου σε Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών

Προσθήκη Συμπληρωματικών Ωφελημάτων*

Το συμβόλαιο μπορεί να επιδεχτεί αλλαγές**

Περιθώριο Δανεισμού

ΣYΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ * ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ **
·Επιπρόσθετη Ασφαλιστική Κάλυψη

·Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.)

·Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.)

·Θάνατος από Ατύχημα (Θ.Α.)

·Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών (Α.Σ.Α.)

·Θάνατος από Ατύχημα και Ανικανότητα (Θ.Α.Α.)

·Ιατρικά Έξοδα από Ατύχημα (Ι.Ε.)

·Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Π.Ο.Α.)

·Ασφάλεια Εισοδήματος (Α.Ε.)

·Αλλαγές στο ασφαλισμένο κεφάλαιο

·Επιπρόσθετα εφάπαξ ασφάλιστρα

·Ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών

·Αυτόματος δανεισμός ασφαλίστρου(ισχύει μόνον στη Μικτή Σύνταξης)

·Επιλογή σύνταξης

Σημαντική Σημείωση:

(1) Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο απλή / σύντομη περιγραφή των αντίστοιχων συμβολαίων.  Το ασφαλιστήριο και το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και μόνο εκφράζουν την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και τις εξαιρέσεις αυτής.  Για το λόγο αυτό, πριν αγοράσετε οποιαδήποτε ασφάλιση, σας προτρέπουμε να ζητήσετε τα σχετικά έγγραφα από τα υποκαταστήματα μας ή τους ασφαλιστικούς μας αντιπροσώπους και αφού τα μελετήσετε, να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούν πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

(2) Πριν αγοράσετε ένα επενδυτικό προϊόν, θα πρέπει να μελετήσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα μας στη θέση https://www.ethnikiinsurance.com/pension_plan/pension/ και επιλέγοντας το σχέδιο που σας ενδιαφέρει. Το τυποποιημένο αυτό έγγραφο είναι σχεδιασμένο έτσι που να απαντά με σαφήνεια στις απορίες σας σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος του επενδυτικού προϊόντος που σας ενδιαφέρει και σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε με ευκολία επενδυτικά προϊόντα και να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.