Στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) γνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας και με την πολυετή τεχνογνωσία μας, μπορούμε να προσφέρουμε ιδανικές λύσεις για την ασφαλιστική προστασία κάθε επιχείρησης.

Επιλέγοντας ένα από τα ασφαλιστικά προγράμματα που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησης σας, μπορείτε να απολαμβάνεται ολοκληρωμένη κάλυψη έναντι των σχετικών με την επιχείρησή σας κινδύνων.

Προνομιακή Ασφάλιση Γραφείου

Έχουμε σχεδιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Προνομιακής Γραφείου προσδοκώντας την ολιστική κάλυψη της επιχείρησης σας, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ολοκληρωμένη κάλυψη έναντι των σχετικών με την επιχείρησή σας κινδύνων.

Ασφαλιστικές Καλύψεις
Προνομιακή Ασφάλιση Καταστήματος

Έχουμε σχεδιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Προνομιακής Καταστήματος προσδοκώντας την ολιστική κάλυψη της επιχείρησης σας έτσι ώστε να απολαμβάνετε ολοκληρωμένη κάλυψη έναντι των σχετικών με την επιχείρησή σας κινδύνων.

Ασφαλιστικές Καλύψεις
Οφέλη Προγραμμάτων

Επιλέγοντας ένα από τα ασφαλιστικά προγράμματα «Προνομιακής Γραφείου» ή «Προνομιακής Καταστήματος» που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησης σας, μπορείτε να απολαμβάνετε ολοκληρωμένη κάλυψη έναντι των σχετικών με την επιχείρησή σας κινδύνων όπως:

• Φωτιά & Ειδικούς Κινδύνους
• Αστικής Ευθύνη
• Ασφάλεια Χρημάτων
• Ευθύνη Εργοδότη
• Υαλοπίνακες
• Κλοπή
• Ευθύνη Προϊόντων
• Απώλεια Κερδών
• Εμπορεύματα σε μεταφορά

Σημαντική Σημείωση

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο περιγραφή της κάλυψης που παρέχεται στα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο και μόνο εκφράζει την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με ένα από τους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές ή απευθυνθείτε στα κεντρικά μας γραφεία στο τηλ. 22841000.