Αποταμίευση

Φασούλι φασούλι γεμίζει το σακούλι…. Αποταμιεύουμε τώρα  για να έχουμε στο μέλλον… η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) σχεδίασε και σας προσφέρει προγράμματα που συνδυάζουν προστασία και αποταμίευση για καθορισμένο χρονικό διάστημα με σταθερό ασφάλιστρο που παρέχει εγγυημένη παροχή κεφαλαίου στη λήξη του.

Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα συγκεκριμένο ποσό σε μια συγκεκριμένη ηλικία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου ποσού για την εξασφάλιση των αγαπημένων τους προσώπων, σε περίπτωση θανάτου.

Διαλέξτε ένα από τα αποταμιευτικού τύπου ασφαλιστικά προγράμματα:

  • Μικτή Ασφάλιση
  • Μικτή Ασφάλιση Σπουδών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦ.

ΜΙΚΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ελάχιστη διάρκεια ζωής σχεδίου

10 χρόνια

10 χρόνια

Το ασφαλισμένο ποσό επιλέγεται ανάλογα με το ετήσιο ασφάλιστρο και την ηλικία του ασφαλισμένου

Δικαιούχος ασφάλισης

οποιοσδήποτε

παιδί

Αξία εξαγοράς μετά τον 2ο χρόνο (10ετούς διάρκειας) ή μετά τον 3ο χρόνο εάν είναι μεγάλης διάρκειας

Μετατροπή ασφαλιστηρίου σε Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών

Προσθήκη Συμπληρωματικών Ωφελημάτων*

Το συμβόλαιο μπορεί να επιδεχτεί αλλαγές**

Δυνατότητα δανεισμού

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ * ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ **
·Επιπρόσθετη Ασφαλιστική Κάλυψη

·Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.)

·Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.)

·Θάνατος από Ατύχημα (Θ.Α.)

·Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών (Α.Σ.Α.)

·Θάνατος από Ατύχημα και Ανικανότητα (Θ.Α.Α.)

·Ιατρικά Έξοδα από Ατύχημα (Ι.Ε.)

·Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Π.Ο.Α.)

·Ασφάλεια Εισοδήματος (Α.Ε.)

·Αλλαγές στο ασφαλισμένο κεφάλαιο

·Επιπρόσθετα εφάπαξ ασφάλιστρα

·Ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών

·Αλλαγή στη συχνότητα πληρωμής του ασφαλίστρου

Σημαντική Σημείωση:

(1) Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο απλή / σύντομη περιγραφή των αντίστοιχων συμβολαίων.  Το ασφαλιστήριο και το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και μόνο εκφράζουν την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και τις εξαιρέσεις αυτής.  Για το λόγο αυτό, πριν αγοράσετε οποιαδήποτε ασφάλιση, σας προτρέπουμε να ζητήσετε τα σχετικά έγγραφα από τα υποκαταστήματα μας ή τους ασφαλιστικούς μας αντιπροσώπους και αφού τα μελετήσετε, να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούν πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

(2) Πριν αγοράσετε ένα επενδυτικό προϊόν, θα πρέπει να μελετήσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα μας στη θέση http://www.ethnikiinsurance.com/saving_plan/saving_plans_kids/ και επιλέγοντας το σχέδιο που σας ενδιαφέρει. Το τυποποιημένο αυτό έγγραφο είναι σχεδιασμένο έτσι που να απαντά με σαφήνεια στις απορίες σας σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος του επενδυτικού προϊόντος που σας ενδιαφέρει και σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε με ευκολία επενδυτικά προϊόντα και να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.